Екипът на София Тех Парк информира бизнеса за възможностите по проекта DIH²

21 октомври 2019

София Тех Парк проведе информационно събитие по проекта DIH², на което беше представена информация за проекта, възможностите, които предоставя и процедурата за кандидатстване по първата отворена покана. София Тех Парк“ АД е партньор и бенефициент в проекта чрез лабораториите по Изкуствен интелект и CAD системи, Микронанолаб, Лаборатория по киберсигурност, Лаборатория 3D и бързо прототипиране.

Целта на проекта DIH² е общоевропейската мрежа от дигитални центрове да се разрасне до 170 DIHs до 2022 г. посредством насърчаване технологичния трансфер между технологични доставчици (стартиращи компании, изследователски и технологични центрове и т.н) и крайни потребители (МСП и по-големи компании) в сферата на роботизирани решения за производството.

Проектът предвижда да привлече две групи потребители от сферата на производството:

  • Технологични доставчици и системни интегратори специализирани в трансфер на технологии и интеграция на решения за крайни потребители (технологични организации, центрове за компетентност и върхови постижения, стартиращи компании и големи предприятия).
  • Производствени малки и средни предприятия с брой служители под 500 и оборот до 100 млн. евро.

Амбицията на проекта DIH² е:

  • Да се намали крайната цена на модерните промишлени роботи.
  • Да се разшири европейския пазар за производство на роботика.
  • Да генерира иновации увеличаващи производството и подобряващи гъвкавостта на производствените линии в над 300 000 малки и средни предприятия в ЕС.

Информационното събитие, организирано от София Тех Парк, се състоя на 18 октомври в учебната лаборатория по “Роботика и автоматика“ на Техническия университет-София. На него присъстваха малки и средни предприятия от различни производствени браншове, които получиха информация за процедурата по кандидатстване, възможностите, които предоставя проекта, както и обща информация за инициативата.

Ако сте стартиращa компания, МСП или изследователска организация в производствената сфера или работите върху решения в областта на роботиката за компании, кандидатствайте сега на адрес:

http://bit.ly/2YTkmyp

Краен срок за кандидатстване: 31 октомври 2019 г.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни