Експерти на София Тех Парк проучват корейски стратегии за насърчаване на стартъпи и тяхното интернационализиране

14 март 2019

Поредният етап по проекта на София Тех Парк „Сътрудничество за обмяна на опит за интернационализация на български и корейски МСП/“Collaboration for Internationalization Exchange of Bulgarian and Korean SMEs“ се проведе в Сеул, Република Корея, в периода 24 февруари -02 март 2019 г.

Проектът се финансира от програмата на Република Корея – Knowledge Sharing Program за придобиване на добри практики в области на подкрепа за МСП.

В рамките на една седмица представители на София Тех Парк, български консултанти по проекта, ресорни експерти от Министерство на икономиката, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, и ИАНМСП имаха възможност да се запознаят и проучат в дълбочина корейските политики и стратегии за насърчаване на стартиращи предприятия и тяхното развитие до глобалните пазари.


Делегацията бе водена от Тодор Младенов – Изпълнителен директор на СТП АД и в нея взеха участие: доц. Теодор Седларски – Член на Надзорния съвет на СТП АД, Натанаил Стефанов – член на Управителния съвет на СТП АД, Паола Петкова – Експерт мениджър екосистема в Дирекция Бизнес развитие в София Тех Парк АД, Жечо Жечев – Главен експерт, Дирекция Икономическа политика, Министерство на икономиката, Калин Маринов – Заместник-главен директор, Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на ОП Иновации и Конкурентоспособност, Бойко Таков – Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия, както и консултантите по проекта – д-р Анна-Мари Виламовска – Изпълнителен директор на Българската аутсорсинг асоциация, Гл. ас. д-р Зорница Йорданова – преподавател в катедра Индустриален бизнес в УНСС.

София Тех Парк в сътрудничество с Korean Development Institute разшириха обхвата на проекта и обмениха концептуални идеи по време на редица посещения в столицата Сеул и гр. Теджън на местни правителствени организации, фондове за рисков капитал, министерства и индустриални паркове за развитие на МСП в индустрии от фокуса на ИТ, био и нано технологиите и автомобилната индустрия. Сред посетените институции бяха:

Small & medium Business Corporation (SBC) & SBC Training Institute ;

PanGyo Techno Valley;

Korea Trade-Investment Promotion Agency ;

Korea Small Business Research Institute;

Ministry of Korean SMEs and Startups ;

– Korea Technology and Information Promotion Agency for SMEs;

Korea International Trade Association;

Korea Venture Investment Corporation ;

Тези институции са отлични примери за работещи инструменти за развитие и интернационализация на МСП. По време на срещите бе задълбочено анализирано сегашното състояние на start-up екосистемата и в двете държави. Получена бе информация от първа ръка за действащите политики и мерки от съответните правителствени агенции и организации, както на местно , така и на международно ниво. Това ще спомогне да се стартира взаимодействие между корейски и български агенции, институции и компании. По време на посещението бяха дискутирани и изследвани следните четири основни подтеми.

  • Ролята на правителството за реализиране на потенциала на български МСП да излязат на международния пазар;
  • Развитие на политики и стратегии за навлизане на български МСП на световни пазари и световните вериги за създаване на стойност (Global Value Chains);
  • Укрепване на техническия капацитет за интернационализация на българските МСП;
  • Осигуряване на система за професионално образование и обучение на български МСП.

Следващите дейности по проекта са: официално представяне на окончателен доклад от страна на съвместния корейско-български изследователски екип, воден от проф. Джонгил Ким (Dongguk University), Проф. Чае-ун Лим (Sogang University), Проф. Джаемин Парк (Konkuk University) и проф. ДжиХюн Шим (Sookmyung Women’s University). Tова изследване цели да се анализира и оцени потенциалът за интернационализация и влизане в GVC на български МСП, в съответствие с българската икономическа реалност.

В рамките на заключителната сесия на проекта, през април 2019 г., корейски експерти отново ще посетят София Тех Парк и ще имат възможност за среща с различни партньорски институции, ангажирани с финансовата подкрепа на МСП, подготовката на регулациите, организации и институции работещи в сферата на насърчаване и подобряване на предприемаческата среда и резултатите от международна дейности на МСП.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни