Експерти от София Тех Парк обсъдиха възможности за сътрудничество в областта на микроелектрониката с представители на университети и бизнеса от Великобритания

17 януари 2024

Експерти от София Тех Парк и представители на университети, бизнеса и правителството на Великобритания обсъдиха на среща възможностите за сътрудничество и обмяната на опит в различни сфери и най-вече по темата микроелектроника. Делегацията посети научно-технологичния парк и са запозната с целите, мисията, възможностите и услугите, които паркът предоставя в подкрепа на развитието на предприемачеството, науката, иновациите, технологиите и образованието.

Визитата даде възможност за споделяне на различни гледни точки относно стратегии и правителствени програми в подкрепа на сектора, иновационните екосистеми на двете държави, сътрудничество между академичните среди и индустрията, както и за трансфера на технологии. От страна на София Тех Парк презентации направиха изпълнителният директор Тодор Младенов и представители на лабораториите „МикроНано“, „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ и „Киберсигурност“. На срещата присъства и зам.- председателят на Надзорния съвет на София Тех Парк Костадин Петков.

Експерти от клъстерите „Аутомотив“ и „Микроелектроника“ представиха добри практики и постижения на българските фирми от сектора, както и успешни чуждестранни инвестиции.

Гостите от Великобритания оцениха високо експертизата и наличната инфраструктура в лабораторния комплекс на София Тех Парк и изразиха желание за по-нататъшно развитие на сътрудничеството, тъй като по тяхно мнение България има потенциала да играе водеща роля в Европа в обучението на експерти по полупроводници и микроелектроника, което би променило ситуацията с недостиг на специалисти на континента в тази сфера.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни