ЕКСПЕРТИ ПО КИБЕРСИГУРНОСТ КЪМ СОФИЯ ТЕХ ПАРК УЧАСТВАТ В ПРОЕКТ ЗА БОРБА С МЕЖДУНАРОДНИЯ ТРАФИК НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

11 януари 2024

Екипът на Лабораторията по киберсигурност на София Тех Парк участва в проект за борба с трафика на културни ценности в сътрудничество с полицията на Испания, Нидерландия, Германия и Италия.

В интервю за БНР ръководителят на научното звено Георги Шарков разказа, че в дейността се използват напреднали технологии в областта на изкуствения интелект за разбиване на канали за нелегална търговия с произведения на изкуствата и артефакти.

Шарков, коментира, че проектът вече е в първата си година на развитие и включва работа с две от водещите български платформи за продажба на ценни предмети. Използвайки изкуствен интелект, експертите анализират големи масиви от данни от отворени източници, като събират информация за движението на артефакти онлайн, във физически антикварни магазини и други.

„Имаме възможността да идентифицираме играчи, както идентични така и с различни псевдоними и сходно поведение. Способността на изкуствения интелект да обработва непълни, неточни или недостатъчно сигурни описания, ни позволява да получим по-достоверни данни чрез клъстериране на тези връзки. Такива картини са много очевидни, след като се направи задълбочен анализ на мрежите“, обяснява Шарков.

Според него при повечето инструменти за разследване се тръгва от конкретен случай и се разследват общи тенденции, докато подходът в проекта е обратният – от голямата картина се идентифицират „обичайните заподозрени“ и се наблюдава тяхното поведение. „Разработваме платформа, която ще бъде инсталирана и използвана в защитена среда. Тези методи и средства ще се настройват спрямо данните и информацията, които са налични в дадената ситуация“, обясни още Шарков.

До края на 2024 година проектът ще включва три пилотни случая за правоприлагане, които ще обхванат изчезнали културни ценности, следене на съмнителни групи и наблюдение със сателит за разкриване на дейности по открити обекти.

Пред БНР Георги Шарков подчерта, че изкуственият интелект е само помощник в полицейската работа, а за повдигането на обвинение се използват определените в Наказателно-процесуалния кодекс процедури, осигурявайки зачитане на правата на гражданите. „Данните от него са обосновано предположение, че може би лицето участва в такъв нелегален трафик. След като помогнем за генериране на различни хипотези, полицаите със специализирани средства събират допълнителна информация, която да послужи за повдигане на обвинение“, казва Шарков.

Научете повече в интервюто на БНР тук: https://bnr.bg/post/101929184/ii-kulturni-cennosti

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни