Информационен уебинар по проект DIH² за изграждане на мрежа от бизнес партньори 

01 ноември 2021

A Pan-European Network of Robotics DIHs for Agile Production (DIH2 project) BLUMORPHO, партньор на проект DIH² организира онлайн уебинар на 4 Ноември от 12:00 часа Централно европейско време (13:00 часа българско време). Темата на уебинара е услугата 4.0 Digital Twin и Robotics Marketplace (RAMP). Участниците на уебинара ще се запознаят подробно с услугата и какво предоставя тя, както и с нейните възможности:

  • Достъп до усъвършенствани софтуерни решения за роботика
  • По-добра представа за вашите клиенти
  • По-голяма, по-широка клиентска база
  • Решения с по-висока стойност на ниска цена

Участниците на уебинара ще получат информация как да станеш RAMP интегратор, в базираната облачна услуга Industry 4.0 Digital Twin и Robotics Marketplace.

За DIH²:

DIH² e мрежа от 26 Европейски Дигитални иновационни хъба (Digital Innovation Hubs (DIHs)). Mрежата е изградена на базата на проект по програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия. Целевата функция е мрежата да включва над 170 DIH до средата месец юни 2023 г.

София Тех Парк е партньор и бенефициент в проект DIH² чрез научните звена – лаборатория „Изкуствен интелект и CAD системи“, „Микронанолаб“, Лаборатория по киберсигурност, Лаборатория „3D и бързо прототипиране“.

Крайната цел на DIH² е да създаде устойчива мрежа от хъбове, осигурена със средства и процедури, които подпомагат комерсиализацията и широкото внедряване на гъвкаво производство в МСП/Mid-Caps компании.

За участие в уебинара може да се регистрирате безплатно тук.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни