Представители на иновативната общност ще подбират стартъпи за бизнес Инкубатора на София Тех Парк

02 юни 2018

Представители на иновативната общност ще подбират стартъпи за бизнес Инкубатора на София Тех Парк

Открива се процедура за избор на наематели на офис площи в Инкубатора
Представители на иновативната общност и професионалисти в областта на предприемачеството, финансите, рисковия капитал и на научните среди ще извършват подбор на стартъпите, кандидати за наематели на свободните офис площи в бизнес Инкубатора на СТП научно-технологичния парк.

В експертната структура участват:

– Константин Петров, генерален партньор, заедно с представители на фонда Neveq

– Петър Иванов, Изпълнителен директор на AmCham

– Момчил Василев, Управляващ директор, Еndeavor България

– Методи Терзиев, Главен оперативен директор на споделеното пространство Betahaus

– Спартак Кабакчиев, представител на „Бизнес развитие“ на Microsoft 365 за Западна Европа

– Представители на Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към София Тех Парк

„София Тех Парк“ АД обявява публична процедура за избор на наематели на три офис площи в сграда „Инкубатор“. Към момента свободните пространства са общо 80,70 кв. м. Те са предназначени за стартъпи, които разработват иновативни продукти в някоя от трите основни фокусни области на научно-технологичния парк – информационни и телекомуникационни технологии, науки за живота и чиста енергия. Пространствата са разработени за офисна работа, сътрудничество с Лабораторния комплекс в парка и подпомагане на стартиращи компании да развиват своите идеи в успешен бизнес. Присъствието на компаниите в инкубатора дава достъп до различни източници на финансиране и контакти в мрежата на „София Тех Парк“.

Свободните офис площи са обособени в три отделни помещения в Инкубатора:

– 35,90 кв. м, находящо се на ет. 1;

– 24,80 кв. м, находящо се на ет. 2;

– 20,60 кв. м, находящо се на ет. 2;

Наемната цена на квадратен метър е 3.30 евро без ДДС. За поддържане на общите части е дължима такса за управление и поддръжка, която е 2.00 евро без ДДС на квадратен метър от офис площта.

На разположение на компаниите ще са достъпни и общи пространства, места за провеждане на обучения, събития и срещи, безплатна wi-fi връзка, оборудвани конферентни зали и кухненски помещения за споделено ползване. Инкубаторът разполага със складови помещения, Спортен център, оборудван с фитнес зала, зала за йога, тенис кортове и футболно игрище. Парковата инфраструктура предлага зелени пространства и зони за отдих.

Срокът за подаване на документи за участие в подбора е 2 юли 2018 г.

След разглеждане на подадените документи от кандидатите се предвиждат индивидуални интервюта, на които компаниите ще имат възможност да представят портфолиото и своя бизнес план пред експертната комисия от представители на иновативната общност.

Основните изисквания към кандидатстващите стартъп компании са:

– Да са регистрирани в България (търговец по смисъла на Търговския закон) не по-късно от 3 години преди подаване на писмо за намерение до „София Тех Парк“ АД.

– Предприятието да е иновативно и да попада в една от фокусните области на парка: информационни и комуникационни технологии; науки за живота, които включват биотехнологии, фармация, храни и земеделие; зелена енергия и чисти технологии.

– Поне 30% от дейността на кандидатстващата фирма да е свързана с научно-изследователска и/или развойна дейност с цел създаване и предлагане на пазара на нови продукти, процеси или услуги.

– Поне 30% от персонала на предприятието да е зает с научно-изследователска и развойна дейност.

– Към момента на кандидатстване предприятието да попада в категорията за малки или средни предприятия съгласно чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия (ЗМСП)
Повече информация за процедурата и документите за кандидатстване можете да намерите на следния линк- https://sofiatech.bg/docs/incubator-docs/
*Документите на всички кандидати са защитени по смисъла на ЗЗЛД и Регламент 2016/679 на ЕС за защита на личните данни.

София Тех Парк има амбицията да разшири и задълбочи своята връзка с бизнеса и останалите участници в иновационната екосистема на страната, като чрез това партньорство да ускори изпълнението на основните си цели за подобряване и развитие на иновационния, технологичния и научен потенциал.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни