Пролетната среща на International Particle Physics Outreach Group ще се проведе в София Тех Парк

19 март 2023

От 9 до 13 май 2023 година в София Тех Парк ще се проведе пролетната среща на International Particle Physics Outreach Group (IPPOG) – международна организация на учени, комуникатори и преподаватели по физиката на елементарните частици, обединени около неформално обучение и популяризиране на науката за широката общественост.

В дейностите на IPPOG са включени Международните майсторски класове с данни от експерименти в ЦЕРН и от космически изследвания, Седмица на мюонната физика, както и широк спектър от дейности, като публични лекции, фестивали, изложби, обучения на учители, студентски конкурси и др.

Като част от програмата на пролетната среща, на 12 и 13 май 2023 г., ще се проведе отворена сесия за българската общественост, насочена основно към българските учители и ученици. Пълната програма на събитието ще бъде публикувана по-късно на тази страница. https://indico.cern.ch/event/1265536/

Обучение за учители

Сесията включва обучение за учители за работа с приложенията за анализ на данни от експерименти на високи енергии, както и планиране на терапия с йонизиращи частици. Лекциите и обучението ще бъдат водени от учени от ЦЕРН, като работните езици ще бъдат английски и български. На участниците в обучението ще бъдат издадени сертификати. Учителите, желаещите да участват в обучението трябва да се регистрират предварително на тази страница: https://forms.gle/EXdTEU4eELrm8b1j9

Конкурс за постер, рисунка, макет или видеоклип за ученици и студенти

За учениците са организирани постерна сесия и конкурс за детска рисунка, макет или видео на тема „Светът на елементарните частици“. Конкурсът се осъществява с любезното съдействие на Народната обсерватория „Николай Коперник“, Варна. Най-добрите постери и рисунки ще бъдат представени и наградени на изложба в София Тех Парк по време на отворената сесия на IPPOG.

Авторите, желаещи да се включат в конкурса или техните учители, могат да се регистрират тук: https://forms.gle/qfKEKQMY35WRuGaM9

Достатъчна е регистрация на учител или един участник от колектив.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Първа възрастова група: ученици VII – VIII клас

Втора възрастова група: ученици IX – XII клас

ТЕМА НА КОНКУРСА: СВЕТЪТ НА ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ ЧАСТИЦИ

Направления на конкурса:

  • Атоми, ядра и елементарни частици и техните взаимодействия;
  • Тъмната материя – история на изследванията и съвременни хипотези;
  • История на атомната, ядрената физика и физиката на частиците;
  • Експерименти на високи енергии – ускорители, детектори и експерименти за космично лъчение;
  • Приложения на физиката на частиците и съпътстващите ги технологии;
  • Свободна тема и интерпретация – изненадайте ни!

1. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ – РИСУНКА

1.1. Всеки автор може да участва в конкурса само с една рисунка. Една рисунка може да е нарисувана само от един автор.

1.2. Рисунките трябва да са на хартия или картон с формат А3 (297х420 мм).

1.3. Могат да бъдат представени живописни или акварелни рисунки, графики, компютърни изображения или произведения, направени с художествена техника по избор.

1.4. Всяка рисунка трябва да бъде съпроводена със следната информация, написана четливо: име и фамилия на автора, населено място, учебно заведение, клас, ръководител.

1.5. Рисунките могат да бъдат изпратени на адреса на НАОП -Варна, виж в края на документа.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ – ПОСТЕР

2.1. Постерът може да изработен от един автор или екип от автори.

2.2. Препоръчителни размери на постера са А1 или А2.

2.2. Могат да бъдат представени постери, изработени ръчно или на компютър (и отпечатани на принтер).

2.3. Всеки постер трябва да бъде съпроводен със следната информация, написана четливо: име и фамилия на автора/авторите, населено място, учебно заведение, клас, ръководител.

2.4. Всеки постер трябва да бъде записан на CD, DVD, флаш-памет или да се посочи линк, откъдето може да се изтегли.

2.5. Постерите могат да бъдат изпратени паралелно също като pdf файл на адрес roumyana.mileva.hadjiiskaATcern.ch. При размер на файла, по-голям от 10 М, моля използвайте линк за споделяне или платформи за трансфер на файлове.

3. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ – МАКЕТ

3.1. Всеки автор или колектив може да участва в конкурса само с един макет. Един макет може да е изработен от най-много трима съавтори.

3.2. Крайният размер на макетите трябва да може да се побере в кутия с размери до 35см /20 см /20 см.

3.3. Макетите могат да бъдат изпратени по куриер или да бъдат заснети на видеоклип (виж техническите изисквания за видеоклип по-долу). Във втория случай (видеоклип) са допустими и макети с по-големи размери.

3.4. Макетът трябва да е съпроводен със следната информация, написана четливо на придружаващ етикет, на диска или в самия клип: име и фамилия на автора/авторите, населено място, учебно заведение, клас, ръководител.

4.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ – ВИДЕОКЛИП

4.1. Всеки автор може да участва в конкурса само с един видеоклип, изработен лично от него. Един видеоклип може да е изработен от най-много трима съавтори.

4.2. Видеоформатът на клиповете може да бъде avi, mpreg2 или mpeg4 и трябва да е четим от всеки компютър.

4.3. Дължината на видеоклиповете не трябва да надхвърля 5-6 минути.

4.4. Всеки клип трябва да бъде записан на CD, DVD, флаш-памет или да се посочи линк, откъдето може да се изтегли.

4.5. Клипът трябва да е съпроводен със следната информация, написана четливо на придружаващ етикет, на диска или в самия клип: име и фамилия на автора/авторите, населено място, учебно заведение, клас, ръководител.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни на участниците – ученици и ръководители, съдържащи се в данните за участника и във формата за онлайн-заявка се събират със съгласието на заявителите и само във връзка с провеждане на настоящият конкурс. Те са необходими за изготвяне на сертификати за участие на учениците и ръководителите, както и за комуникация. Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, като данните Ви ще бъдат изтрити.

6. ПРИЕМАНЕ ПРАВИЛАТА НА КОНКУРСА

С изпращането на творба за участие в конкурса участниците декларират, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат.

Рисунките и постерите не трябва да са публикувани или да са участвали в други конкурси.

Забележка: С предаването на творбите, учениците и техните родители декларират съгласие за публикуване на произведенията и имената на авторите.

7. СРОКОВЕ И НАГРАЖДАВАНЕ

Конкурсът стартира на 1 април 2023 г.

Крайният срок за регистрация e 15 април 2023 г. (петък) чрез попълване на формулярите -заявки, посочени по-горе.

Произведения без предварителна заявка няма да се приемат!

До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с непълна информация за автора.

Крайният срок за предаване на конкурсните работи e 5 май 2023 г. Те се предават в сградата на НАОП „Николай Коперник” – Варна, през служебния вход или се изпращат чрез куриер.

На сайта на София Тех Парк и НАОП „Николай Коперник” www.astro-varna.com ще бъде публикувана информация за наградените участници във всяко направление.

Награждаването ще се извърши на 13 май 2023 г. и ще бъде част от отворената сесия на IPPOG в България, която ще се проведе в София Тех Парк.

ЗА КОНТАКТИ:

тел. 052/684-444, 0898458915

Email: naop.varna.konkurs@abv.bg

roumyana.mileva.hadjiiska@cern.ch

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

ЦПЛР-НАОП „Николай Коперник”

„Приморски парк” №4, п.к. 120

ВАРНА 9000-Ц

За конкурса „Светът на частиците“

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни