Промени в Общите условия за наем на офиси и паркоместа в София Тех Парк

20 декември 2023

Уважаеми партньори,

С настоящото Ви уведомяваме, че с решение на Управителния съвет на „София Тех Парк“ АД са приети промени в Общите условия (ОУ), валидни за договорите за наем на офиси и паркоместа, които влизат в сила от 01.01.2024 г. Променените Общи условия са публикувани на официалната интернет страница на „София Тех Парк“ АД – www.sofiatech.bg, раздел „Площи под наем“ и с тяхното публикуване ще се счита, че съответния наемател е уведомен за промяната.

Обръщаме Ви внимание на предвидената в ОУ разпоредба, която предвижда, че в случай, че Наемателят не възрази и/или съответно не прекрати Договора за наем, след публикуване на променените ОУ, ще се счита, че се е запознал и е наясно с ОУ и се задължава да ги спазва.

Общи условия – договор за наем- Офис_20.12.2023

Общи условия – договор за наем Паркомясто_20.12.2023

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни