СНИРД на София Тех Парк е одобрен за тестови център на акселератора на НАТО DIANA

15 март 2024

Сдружението за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД) към София Тех Парк с неговите 11 високотехнологични лаборатории е одобрено за тестови център към бизнес акселератора на НАТО Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA). Кандидатурата беше внесена в края на 2023 година, а одобрените организации бяха обявени на 14 март 2024 г. Освен СНИРД още три български организации са в списъка с тест центровете на DIANA- Висшето военноморско училище “Никола Вапцаров”, Институтът по отбрана, Институтът “Големи данни в полза на интелигентно общество” GATE към СУ “Св. Климент Охридски”. В момента одобрените тестови центрове са близо 200 в образователни, научни и технологични институции от 28 държави членки.
От техните услуги в областта на R&D ще могат да се възползват всички компании, преминала през кандидатстване и получили грантове от DIANA.
СНИРД също ще предоставя възможност на фирмите да използват високопрофесионалната научна експертиза на изследователските екипи от лабораториите и модерното специализирано оборудване за тестване, верифициране и доразвиване на бизнес проекти и идеи за иновативни стоки и услуги.

Създаден като част от стратегията на НАТО за насърчаване на иновации, DIANA има за цел да предоставя на компании ресурси и насоки за разработване на технологии за решаване на критични предизвикателства в областта на отбраната и сигурността.

СНИРД е научноизследователска организация с нестопанска цел. Цел на сдружението е да развива и управлява Лабораторния комплекс на София Тех Парк, състоящ се от 11 високотехнологични лаборатории. Членове на СНИРД са София Тех Парк, Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Техническия университет-София и “Съвместен геномен център” ООД.
Основните дейност и мисия на сдружението са да извършва независими научни изследвания и разпространяване на резултатите от тези дейности, да организира обучения, да подпомага процесите на трансфер на знания, както и развитието на технологиите и иновациите, да насърчава конкурентоспособността на бизнесите, основани на знание.

Повече информация за DIANA: https://diana.nato.int/

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни