„София Тех Парк“ АД организира информационен ден по втора отворена покана за проект DIH²

30 април 2021

Проект DIH² стартира на 1 април 2021 г. втората си открита покана с цел да привлече две групи потребители, които да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ до 248 000 евро чрез обединения в консорциуми. Консорциумите могат да бъдат съставени от производствени малки и средни предприятия (брой служители под 250 души, годишен оборот по-малък или равен на 50 милиона евро), по-големи компании (брой служители под 500 и оборот под 100 млн. евро) и технологични доставчици.

Информационната сесия за проекта и процедурата по кандидатстване ще се проведе на 13.05.2021г. (четвъртък) от 15:00 до 17:00 часа в сграда Инкубатор, зала The venue, София Тех Парк, бул. „Цариградско шосе“ 111. Ще имате възможност да се включите в събитието и онлайн, като за целта следва да се регистрирате на следния Линк.

DIH² e мрежа от 26 Европейски Дигитални иновационни хъба (Digital Innovation Hubs (DIHs). Mрежата е изградена на базата на проект по програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия. Крайната цел на DIH² е да създаде устойчива мрежа от хъбове, осигурена със средства и процедури, които подпомагат комерсиализацията и широкото внедряване на гъвкаво производство в МСП/Mid-Caps компании.

„София Тех Парк“ АД е партньор в проекта чрез лабораториите по Изкуствен интелект и CAD системи, Микронанолаб, Лаборатория по киберсигурност, Лаборатория 3Д и бързо прототипиране.

Ако сте МСП, по-голяма компания или доставчик на технологии в производствената сфера, или работите върху решения за автоматизиране в областта на роботиката за компании, може да кандидатствате на този линк: https://dih-squared-2nd-oc.fundingbox.com/

Информация относно проекта DIH² можете да намерите на следния линк:

http://www.dih-squared.eu

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни