София Тех Парк отправя покана за членство в мрежата на проект DIH²

02 юли 2020

София Тех Парк отправя покана за присъединяване към новосъздадената мрежа от иновационни центрове по проект DIH², които се финансират по програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия. Кандидатите могат да бъдат юридически лица, представляващи съществуващи иновационни центрове, които са доставчици на услуги.

Какво е DIH²

Водеща партньор в проекта DIH² е финландската Teknologian tutkimuskeskus VTT. Консорциумът се състои от мрежа от 26 цифрови иновационни хъба и цели да достигне до над 170 цифрови иновационни центъра (DIHs) до 2020 година.

Целта на DIH² е да изгради устойчива общоевропейска мрежа, която да улесни обмена на знания и технологии между цифровите иновационни центрове по отношение на роботиката. DIH ще улеснят усвояването на най-новите технологии в областта на роботизираните решения в рамките на Европейския съюз. По време на програмата ще бъдат избрани 26 консорциума, които ще провеждат експерименти в програмата за трансфер на технологии (TTE).

Относно поканата за участие на външни DIH

Проектът ще подкрепи до 144 външни DIHsс почти 1,4 млн. евро безвъзмездно финансиране

и възможност за присъединяване към мрежата чрез 3 отворени покани. При първата отворена покана ще бъдат избрани до 26 външни DIHs с финансиране до 10000 евро всеки. Избраните DIHs ще станат част мрежата на DIH².

Избраните нови DIHs ще работят в тясно сътрудничество с един от утвърдените DIH, който вече е член на мрежата. Ще бъде избран само един външен DIH за всяка страна от ЕС.

Какви са ползите да сте част от мрежата?

  • Достъп до инструменти и съоръжения, предлагащи пълен набор от технически и нетехнически услуги.
  • Достъп до общността на DIH², осигуряваща подкрепа и експертен опит в областта на бизнеса, технологиите и екосистемните услуги, свързани с роботизацията в индустрията.
  • Възможност за тясно сътрудничество с утвърден член на мрежата DIH².
  • Покана за участие в събития.
  • Получавате 10 000 евро за предоставяне на технологични и бизнес услуги в рамките на програмата за трансфер на технологии на DIH², като работите директно с МСП.

Кой може да кандидатства?

  • DIHs, които са в каталога на Европейската комисия (catalogue). DIH трябва да е свързан с гъвкаво производство, което използва роботика и да бъде част от списъка на допустимите страни.
  • Юридическо лице, представляващо DIH, доставчик на услуги.
  • Бенефициенти могат да бъдат изследователски и технологични организации, университети, технически институции, изследователски центрове.
  • Организацията трябва да е нестопанска.

Краен срок за подаване на документи: 31 август 2020 г., до 13:00 часа (CET).

Кандидатствайте:

https://dih2-external.fundingbox.com/

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни