София Тех Парк отправя покана за присъединяване към мрежата от иновационни центрове по проект DIH²

21 януари 2022

София Тех Парк отправя покана за присъединяване към новосъздадената мрежа от иновационни центрове по проект DIH², който се финансира по програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия.

КаквоеDIH²

Водеща партньор в проекта DIH² е финландската Teknologian tutkimuskeskus VTT. Целта на DIH² е да изгради устойчива общоевропейска мрежа, която да улесни обмена на знания и технологии между цифровите иновационни центрове по отношение на роботиката. Чрез проекта ще се улесни усвояването на най-новите технологии в областта на роботизираните решения в рамките на Европейския съюз.

Относно поканата за присъединяване на външни DIHs

Проектът ще подкрепи до 132 външни DIHsс безвъзмездно финансиране до 10000 евро всеки, както и предоставя възможност за присъединяване към мрежата. Избраните нови DIHs ще работят в тясно сътрудничество с един от утвърдените DIH, който вече е член на мрежата.

Какви са ползите да сте част от мрежата?

  • Достъп до експерименти, финансирани от проекта.
  • Участие в срещи, организирани от DIH² .
  • Участие в подготовката на политики относно роботика и изкуствен интелект.
  • Достъп до последните технологии в роботиката и изкуствения интелект.
  • Достъп до изградена общност в рамките на проекта, която осигурява подкрепа, експертиза, технологии и услуги в екосистемата свързани с роботиката.

Кой може да кандидатства?

  • DIHs, технологични клъстери или асоциации, които са допустими като партньори в европейски проекти.
  • Изследователски и технологични организации, университети, технически институции, изследователски центрове.
  • Организации активни в сферата на изследователската дейност

Срокове за подаване на документи:

  • 31 Януари, 30 Април, 31 Юли, 31 Октомври 2022 г.
  • 31 Януари 2023 г.

Кандидатствайте на:

https://2nd-external-dih.fundingbox.com/

Още за проекта- https://dih-squared.eu/

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни