София Тех Парк проведе информационно събитие по проекта DIH²

14 май 2021

София Тех Парк проведе информационно събитие по проекта DIH², на което беше представена информация за проекта, възможностите, които предоставя и процедурата за кандидатстване по втората отворена покана.

Информационното събитие се състоя на 13 май 2021 г. (четвъртък) в сграда Инкубатор, зала The Venue на научно-технологичния парк в хибриден вариант – присъствено и онлайн. На него присъстваха представители на малки и средни предприятия от различни производствени браншове, технологични доставчици, които получиха информация за процедурата по кандидатстване, възможностите, които предоставя проекта, както и обща информация за инициативата. Лектори бяха доц. д-р инж. Георги Ценов от лаборатория „Изкуствен интелект и CAD системи“ на София Тех Парк и Тодор Митов от Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“.

Втората отворена покана предвижда да привлече две групи потребители, които да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ до 248 000 евро чрез обединяване в консорциуми. Консорциумите могат да бъдат съставени от производствени малки и средни предприятия (брой служители под 250 души, годишен оборот по-малък или равен на 50 милиона евро), по-големи компании (брой служители под 500 и оборот под 100 млн. евро) и технологични доставчици.

Представителите на бизнеса се интересуваха от дейностите, които могат да бъдат финансирани по проекта, възможностите за внедряване на роботизирани и автоматизирани системи в производствения си процес, както и за начините за оценяване на проектните предложения. Към момента 10 български консорциума са започнали попълването на апликационната форма в платформата за подаване на документи по проекта. Участниците в информационната сесия представиха своите бизнеси и идеи за създаване на консорциуми, както и плановете на дейностите, които планират да извършат, ако бъдат одобрени за финансиране. От страна на екипа на София Тех Парк беше изразена готовност за последващи консултации и срещи с потенциалните кандидати в хода на тяхната подготовка за участие в процедурата.

Целта на проекта DIH² е общоевропейската мрежа от дигитални центрове да се разрасне до 177 DIHs до 2022 г. посредством насърчаване технологичния трансфер между технологични доставчици (стартиращи компании, изследователски и технологични центрове и т.н) и крайни потребители (МСП и по-големи компании) в сферата на роботизирани решения за производството.

София Тех Парк“ АД е партньор и бенефициент в проекта чрез лабораториите по Изкуствен интелект и CAD системи, Микронанолаб, Лаборатория по киберсигурност, Лаборатория 3D и бързо прототипиране.

Ако сте МСП, по-голяма компания или доставчик на технологии в производствената сфера, или работите върху решения за автоматизиране в областта на роботиката за компании, може да кандидатствате на този линк: https://dih-squared-2nd-oc.fundingbox.com/

Информация относно проекта DIH² можете да намерите на следния линк:

http://www.dih-squared.eu

Можете да ни пишете и на labs@sofiatech.bg за допълнителна информация и консултации.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни