Архив на процедури по ЗОП

Избор на банкова финансова институция за предоставяне на кредит за финансиране на разходи по проект „Научно-технологичен парк“.

Обществена поръчка с предмет: „Избор на банкова финансова институция за предоставяне на кредит за финансиране на разходи по проект „Научно-технологичен парк“ без ДДС в размер до 77 800 000 лева и кредит за финансиране на ДДС върху разходи по проект „Научно-технологичен парк“ в размер до 14 900 000 лева“
Решението за откриване на процедурата и документацията за участие са приложени към тази страница.
Пълна доументация по процедурата
Считано от 22.12.2014г. е сключен договор по обществената поръчка с „Уникредит Булбанк“ АД
Лице за контакти: Илия Големанов Моб.: +359 889 900 615

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.