Архив на процедури по ЗОП

Избор на банкова финансова институция за сключване на договор за банков кредит под условие, до размера на който банката поема кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции за обезпечение на авансови плащания по проект „Научно-технологичен парк“, до размер на сумата 20 540 013.13 лева

Обществена поръчка с предмет: „Избор на банкова финансова институция за сключване на договор за банков кредит под условие, до размера на който банката поема кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции за обезпечение на авансови плащания по проект „Научно-технологичен парк“, до размер на сумата 20 540 013.13 лева“
Номер на поръчката: 03615-2014-0005 (aop.bg)
Пълна доументация по процедурата
Документацията е променена с решение от 21.10.2014г.
Документацията съдържа допълнителни разяснения от дати: 15.10.2014г. и 11.11.2014г.

Краен срок за достъп до документация за участие: 14.11.2014г., 17:00 часа
Краен срок за подаване на документи за участие: 24.11.2014г., 17:00 часа
на адреса на дружеството: гр. София 1113, ул. Тинтява № 86, етаж 3
Отваряне на пликовете с офертите на участниците: 25.11.2014г. от 10:30 часа
на адреса на дружеството: гр. София 1113, ул. Тинтява № 86. етаж 3
Лице за контакти: Илия Големанов Моб.: +359 889 900 615

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.