Архив на процедури по ЗОП

Професионален форум "Инвестиционни възможности за малки и средни предприятия"

ПРЕЗЕНТАЦИИ
Инструмент за малки и средни предприятия, Веселин Илиев (Българска Стопанска Камара)
Horizon 2020 SME Instrument – Is it for you?, Pierre Roubaud (EASME, European Commission)
Financing Projects – 10 checks to go, Стефан Марков(Управител, Rinamar)
Частно финансиране на малки и средни компании, Николай Марков (Партньор в Dill Advisory)

София Тех Парк организира Професионален форум на тема „Инвестиционни възможности за малки и средни предприятия“. Като съпътстващо събитие, ще се проведе първото издание на Angel Labs Bootcamp в България – обучителен семинар за бизнес ангели и инвеститори. Събитието ще се проведе на 20 ноември 2014г. в хотел Радисън Блу, гр. Софияпо време на Свтовната седмица на предприемачеството 2014г.

Професионалният форум ще представи различни възможности за привличане на инвестиции от малки и средни предприятия и стартиращи компании. Ще бъдат презентирани възможности за привличане на частни инвестициифинансиране, както и опции за кандидатстване за финансиране от Европейсия съюз, чрез програми по Хоризонт 2020 – изисквания, съвети и препоръки.

Основните акценти на форума ще засегнат:

– Инструмент за малки и средни предприятия, Хоризонт 2020.

– Обща инвестиционна и макро среда – финансово-инвестционен пазар в България, сравнение с ЕС и света.

– Източници на финансиране – банково финансиране, private equity, venture capital, angel investments, вътрешно финансиране

– Фази на развитие на компанията и финансиране, особености на финансиране на различните индустрии

– Готовност на компанията за финансиране, по-важни въпроси

Не пропускайте възможността да участвате в събитието, да обогатите знанията си, да зададете вашите въпроси и да създадете нови партньорски запознанства.

Събитието се организира отСофия Тех Парккато част от проект „Научно-технологичен парк“, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността набългарската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието ииновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001.

ПРОГРАМА
Актуалната програма може да изтеглите от ТУК.

ЛЕКТОРИ
Веселин Илиев
Главен директор „Международно икономическо сътрудничество“, Българска стопанска камара

Веселин Илиев е с богат опит в сферата на външната търговия, подпомагане на износа, пазарни анализи, инвестиционно консултиране, корпоративното управление, производствената автоматизация, консултирането на международни компании.

Ръководител е на екипа на БСК в рамките на мрежата Enterprise Europe Network. Член е на Работна група „Интернационализация” и на Работна група 24 Митнически съюз, и е контактно лице на БСК за Международен търговски център Женева ITC/UNCTAD/WTO.

В рамките на членството на БСК в BUSINESSEUROPE отговаря за партньорството с тази най-голяма бизнес организация в Европа по темите: търговска политика; митници, експортен контрол, мерки за търговска защита, сигурност по веригата на доставки.

Специализирал е във Великобритания, Китай и България.

Допълнителна информация

Pierre Roubaud
Ръководител отдел „Бизнес обучения“, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия, Европейска комисия

Г-н Робо работи в Европейската комисия от 16 години, от които 5 години в сектора на технологичните партньорства. Присъединява се към екипа на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия като Началник отдел Бизнес обучения през Август 2014г. и е член на екипа, занимаващ се с инструмента за малки и средни предприятия по програма Хоризонт 2020.

Николай Марков
Партньор в Dill Advisory

Николай има над 13 години опит в областта на финансовите и консултантски услуги. Ръководил е редица проекти за оценки, финансово моделиране, проектно и корпоративно финансиране, преструктуриране, икономически анализи, дю дилиджънс, бизнес комбинации, обучения и др. в различни географски региони, включително в България, Албания, Гърция, Румъния, Турция, балтийските страни.

Опитът му обхваща множество сектори, в това число енергетика и комуналните услуги, инфраструктура, местна и централна власт, неправителствени организации, тежка промишленост, строителни материали, строителство, недвижими имоти, транспорт, храни и напитки, банки и финансови услуги, телекомуникации, медии, IT и софтуер.

От януари 2002 г. до септември 2014 г. Николай бе част от екипа на „Ърнст и Янг”, като последната , заемана от него длъжност във фирмата бе директор в отдел „Консултации по сделки”. В момента е партньор в Dill Advisory. Участва също така в разработването и финансирането на иновативни софтуерни приложения и продукти. Николай е сертифициран финансов анализатор (CFA ® charterholder) и регистриран оценител.

Допълнителна информация

Стефан Марков
Управител, Rinamar

Стефан има над 12 години опит в областта на внедряването на бизнес софтуери, управлението на проекти, оптимизацията на бизнес процеси и мениджмънт консултирането.

Ръководел или консултирал е редица проекти по внедряване на ERP системи в страната и чужбина, има значителен опит с BI, CRM, BPM решения, както и с дизайна и разработката на софтуерни приложения. Има сериозен опит в ИТ мениджмънта, дизайна и изпълнението на ИТ инфраструктурата, както и в подбора и организация на ИТ екипа. Има опит с цялостния дизайн и изпълнение на една бизнес система – от идеята, през дизайна или избора на продукта, дизайна на ИТ инфраструктурата и екипа, до постигането на работещо и функционално решение.

Стефан е участвал е в множество проекти по оптимизация на дейността и реструктуриране на работата на различни компании – както с ИТ средства, така и със средствата на оптимизация на процесите, рипортинга, организационната структура, стратегията и оперативната дейност на фирмата. Работел е по проекти на дизайн и изпълнение на отчетността с цел създаване на оптимален информационен поток в организацията и повишаване на ефективността на работа. Има опит с инвестиционни проекти в различни сектори в страната и чужбина. Правил е редица анализи и оценки на инвестиционни проекти с цел постигането на оптимален дизайн или финансирането на проекта с банково или друго финансиране. Има сериозен опит с анализа на проекти след инвестиции в тях, в контролинга на инвестиционния процес и постигането на на оперативните и финансови цели.

Работел по проекти в сектори ритейл, продажби на едро, логистика и транспорт, реклама и маркетинг, сградна автоматизация, машинна автоматизация, доставка на Интернет, ИТ проекти и продажба на ИТ оборудване, корабостроене, печатна дейност, химическа промишленост, строителни материали, дървообработка, издателска дейност, внос, пощенски услуги, финансови и консултантски услуги, инфраструктурно строителство, фармацефтика и др. Изпълнявал е проекти в България, Гърция, Босна и Херцеговина, Германия, Великобритания и Египет.

Стефан е партньор в Dill Advisory. Стефан е упавител и собственик на фирма Rinamar. Работи също по различни други проекта за създаване и финансиране на иновативни продукти и системи.

Допълнителна информация

ANGEL LABS BOOTCAMP

Final Agenda of the Bootcamp can be downloaded from HERE.

Angle Labs Bootcamp event is an angel investing program for high‐net‐worth individuals all around the world. Its goal is to make an impact on the liquidity side of the entrepreneurial equation, build connected angel investor communities globally and create smart capital for entrepreneurs.

Angel Labs Bootcamp is an invite‐only session for wealthy individuals, family offices, policy makers and seasoned entrepreneurs interested in investing. It is being organized in the most exciting international startup scenes with the sole mission of educating high-net-worth individuals on how to angel invest and exploring cross interest opportunities. The result: an increased access to capital & improved entrepreneurial success, a more efficient & fast investment procedure, a lifelong bond with fellow high-net-worth individuals, connections with innovation happening outside the corporate world.

We expect total of 150 people, representatives of small and medium enterprises, representatives of the Bulgarian government and other institutions dealing with subjects of SME, start-ups and business angels and future investors.

Trainer
Bora Kizil

Bora Kizil is an experienced entrepreneur, mentor and investor. He has been actively involved with early stage enterprises on multiple levels for over ten years.

He helped form and advise various angel groups and funds globally. His global efforts to build healthier entrepreneurial ecosystems and his passion for angel investing led Him becoming a lead instructor at Angel Labs to host education and training sessions all over the world.

As a speaker Mr. Kizil has participated in programs managed by groups Such as the US Department of State and Kauffman Foundation.The core of his experience with growth companies was developed in the corporate world. Bora has spent most of his career in senior management positons in public and private companies, from general counsel to CEO. AMer having successful exits as an angel investor in Europe, he dedicated his career to strengthen and foster entrepreneurial ecosystems.

He serves as a mentor to startups in leading accelerator programs around the world and is a regular lecturer at various universites & entrepreneurship centers speaking about venture investng. He was awarded an MBA from HEC Paris.

Angel Labs are coming to Bulgaria by invite of the Nova Idea Foundation.

*Angel Labs Bootcamp е целодневен семинар за бизнес ангели, за който е необходима предварителна регистрация и присъствие през целия ден в залата.

Място на провеждане
Хотел Радисън Блу Гранд Хотел, гр. София

Регистрация

Събитието е безплатно.

За да се регистрирате е необходимо да попълните и изпратите регистрационен формуляр до 18 ноември 2014г. на e-mail info@eventdesignbg.com или факс: 02/950 26 65 до официалният агент на събитието „Ивент Дизайн“ ООД. Регистрационният формуляр може да изтеглите от ТУК.

За допълнителна информация относно регистрацията, моля да се свържете с представител на „Ивент Дизайн“ ООД, на телефон (02) 950 26 66 или e-mail info@eventdesignbg.com.

Организацията по предстоящия професионален форум се извършва от «Ивент Дизайн» ООД – изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Организиране на събития по проект „Научно-технологичен парк“, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.