Архив на процедури по ЗОП

Избор на оператор за комплексно обслужване и управление на спортен център находящ се в комплекс „Научно-технологичен парк”

„София Тех Парк“ АД набира оферти за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на оператор за комплексно обслужване и управление на спортен център находящ се в комплекс „Научно-технологичен парк” – град София, район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”.
Номер на поръчката: 03615-2016-0001 (aop.bg)
Документация по процедурата.
Документацията съдържа разяснения от дата 01.02.2016г. и дата 12.02.2016г.

Краен срок за подаване на оферти по процедурата: 24.02.2016г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите по процедурата: 25.02.2016г., 10:30 часа
Отваряне на пликовете с ценовите оферти на участниците: 28.03.2016 г., 10:30 часа на адреса на „София тех парк“ АД: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе №111, сграда „Инкубатор“, ет. 3

Оценките на допуснатите до отваряне на ценови оферти участници са както следва:
– „Спорт Венчърс“ ЕООД получава 20 (двадесет) точки по показател ТО.
– Консорциум „Спортфит“ получава 80 (осемдесет) точки по показател ТО.

Адрес: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе №111, ет. 3
Лице за контакт: Илия Големанов Моб.: +359 889 900 615

Normal
0

21

false
false
false

BG
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4


Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.