Архив на процедури по ЗОП

Избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „Трудова злополука“ на служители, пълно автокаско и гражданска отговорност на два автомобила и имуществено застраховане на сгради и съоръжения по проект „Научно-технологичен парк“

„София Тех Парк“ АД набира оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:Избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „Трудова злополука“ на служители, пълно автокаско и гражданска отговорност на два автомобила и имуществено застраховане на сгради и съоръжения по проект „Научно-технологичен парк“

Документация по процедурата.
Документацията съдържа разяснения от дати 19.01.2016г. и 21.01.2016г.
Краен срок за подаване на оферти по процедурата: 29.01.2016г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите по процедурата: 01.02.2016г. от 11:00 часа
Адрес: гр. София 1113, ул. Тинтява № 86, етаж 3
Има сключен договор с изпълнител
Лице за контакт: Илия Големанов Моб.: +359 889 900 615

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.