Архив на процедури по ЗОП

Почистване и поддръжка на сгради; профилактика, поддръжка и ремонт на инсталации и съоръжения; охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“, в три обособени позиции

„София Тех Парк“ АД набира оферти за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:„Почистване и поддръжка на сгради; профилактика, поддръжка и ремонт на инсталации и съоръжения; охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“, в три обособени позиции“
Номер на поръчката: 03615-2016-0003 (aop.bg)
С решение от 10.02.2016г. (съдържащо се в документацията към тази страница) е прекратена обособена позиция 3 по процедурата.
Документацията съдържа разяснения от 15.02.2016г., 29.02.2016г. и 02.03.2016г.
Документацията съдържа решение за промяна.
Документация по процедурата.
Има сключен договор с изпълнител по поръчката

Лице за контакт: Илия Големанов Моб.: +359 889 900 615

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.