Архив на процедури по ЗОП

„Охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“

„София Тех Парк“ АД набира оферти за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:„Охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“
Номер на поръчката: 03615-2016-0004 (aop.bg)
Документация по процедурата.
Документацията съдържа разяснения от дати 26.02.2016г., 29.02.2016г., 10.03.2016г., 14.03.2016г., 15.03.2016г. и 18.03.2016г.
Документацията съдържа решение за промяна, като сроковете се изменят, както следва:
Краен срок за подаване на оферти по процедурата: 28.03.2016г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите по процедурата: 29.03.2016г., 10:30 часа
Адрес: гр. София 1113, ул. Тинтява № 86, етаж 3
Има сключен договор с изпълнител по процедурата
Лице за контакт: Илия Големанов Моб.: +359 889 900 615

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.