Архив на процедури по ЗОП

„Изготвяне на проектна документация, доставка и монтаж на система за покриване на тенис кортове, във връзка с реализирането на проект "Научно-технологичен парк"

„София Тех Парк“ АД набира оферти за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на проектна документация, доставка и монтаж на система за покриване на тенис кортове, във връзка с реализирането на проект „Научно-технологичен парк“
Номер на поръчката: 03615-2016-0006 (aop.bg)
Документация по процедурата.
Краен срок за подаване на оферти по процедурата: 17.10.2016г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите по процедурата: 18.10.2016г., 10:30 часа
Адрес: гр. София 1113, бул. Цариградско шосе № 111, сграда Инкубатор, етаж 3
Сключен е договор с избрания по процедурата изпълнител: Сдружение „Тенис Клуб Славия – Бомел 9“

Лице за контакт: Илия Големанов Моб.: +359 889 900 615

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.