Архив на процедури по ЗОП

Покана за подаване на оферти за избор на фирма, предоставяща абонаментна поддръжка на хардуера и софтуера на „София Тех Парк“ АД

ПОКАНА

ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА, ПРЕДОСТАВЯЩА АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА ХАРДУЕРА И СОФТУЕРА НА
„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД

Уважаеми дами и господа,

С настоящата покана Ви каним да участвате в процедура по директно възлагане чрез събиране на оферти за избор на фирма, предоставяща абонаментна поддръжка на хардуера и софтуера на „София Тех Парк“ АД. Необходима ни е компания, която предлага цялостна поддръжка на компютърна и офис техника, както и помощ, и консултации, свързани с IТ обслужването. Специалистите трябва да притежават богат опит в диагностиката и ремонта на компютри, лаптопи и периферни устройства, както и локализирането, и отстраняването на всякакви проблеми, които могат да възникнат в хардуера или софтуера.

Необходимо е да попълните таблицата с цени, отговарящи на предоставяните от Вас услуги, на базата на които ще бъде направена оценка:

Услуга
Брой
Цена без ДДС

Компютри/лаптопи
27

Принтери
6

Сървъри Support OS Level
1

Мрежа – компютри
1

Wi-Fi – router
2

Управление на e-mail през контрол панел
1

Windows виртуален сървър
1

Управление на Backup
1

Времеви диапазон в работно време: 9:00ч. – 18:00ч.

Предоставяни услуги: Раздел II

Стандартна поддръжка

Месечни посещения по поддръжка
1

Посещения, по изискване на клиента
3

Време за реакция (в работно време)
В рамките на 4 ч.

Отдалечена поддръжка
Включена

Категория на услугата
Услуга
Задача

Компютърна платформа
Хардуер инсталация/ъпгрейд
Инсталация

Хардуерни проблеми
Разрешаване на проблем

Инсталация на драйвъри
Инсталация

Отдалечена потребителска поддръжка
Разрешаване на проблем

Лаптопи – начална инсталация и настройка
Разрешаване на проблем

Десктопи – начална инсталация и настройка
Разрешаване на проблем

Принтери – софтуерна поддръжка
Разрешаване на проблем

Отдалечена свързаност
Разрешаване на проблем

Миграция на работна станция
Разрешаване на проблем

Безжична мрежа
Разрешаване на проблем

Сървърна платформа
Поддръжка на оперативно ниво
Разрешаване на проблем

Възстановяване на данни от backup (Където е наличен)
Разрешаване на проблем

Хардуерни проблеми свързани с физически сървъри
Асистенция

Преинсталация/Конфигурация
Разрешаване на проблем

Софтуерна и програмна поддръжка
Аудио/Видео софтуер
Разрешаване на проблем

Internet Explorer
Разрешаване на проблем

Microsoft Office проблеми и грешки
Разрешаване на проблем

Принтери – софтуерна поддръжка
Разрешаване на проблем

Принтери – мрежова поддръжка
Разрешаване на проблем

Софтуер
Разрешаване на проблем

Софтуер – инсталация
Разрешаване на проблем

Премахване на вируси и зловредни програми
Разрешаване на проблем

Диагностициране на вируси
Разрешаване на проблем

Сканиране за вируси и системни грешки
Разрешаване на проблем

„Windows“ ОС приложения и проблеми
Разрешаване на проблем

Мрежови достъп и свързаност
Достъп до интернет
Разрешаване на проблем

Проблеми с достъп и пароли
Разрешаване на проблем

Мрежова свързаност и суичове
Асистенция

Отдалечен достъп
Разрешаване на проблем

Проблеми с достъп и пароли за програми
Осигуряване

Менажиране на потребителски акаунти
Локални приложения
Асистенция

Телефония и свързаност
Офисна телефонна линия – свързаност
Асистенция

Транспорт на техника
При нужда от диагностика на компютърна техника в сервиз на производителя
Асистенция

Офертите, придружени с изискуемите документи, се представят на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Б, ет. 3, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00 ч. Върху плика с офертата, следва да бъде посочено: наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Срок за подаване на оферти е до 10.00 ч. на 20.01.2017 г. Оферти постъпили след посочения час и дата няма да бъдат разглеждани.

Офертата на всеки участник следва да съдържа:

Кратко представяне на участника, включително административни данни за участника по приложен образец, представляващ Приложение № 1 – Представяне на участника.

Декларация за приемане на условията по проекта на договор, съдържаща срок за изпълнение на услугата, изготвена по приложен образец, представляващ Приложение № 2 към настоящата покана.

Декларация за срок на валидност на офертата, изготвена по приложен образец, представляващ Приложение № 3 към настоящата покана. Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за получаване на оферти.

За допълнителна информация:

Лице за контакт – Яна Василева, тел.: 0889 900 607, e-mail: y.vassileva@sofiatech.bg

Приложение:

  1. Приложение № 1 – Представяне на участника;
  2. Приложение № 2 – Декларация за приемане на условията по проекта на договор;
  3. Приложение № 3 – Декларация за срок на валидност на офертата.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.