Архив на процедури по ЗОП

Покана за избор на оператор за предоставяне на гласова телефонна и факс услуга и гарантиран интернет достъп

ПОКАНА
ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА, ПРЕДОСТАВЯЩА НА СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ МОБИЛНА НАЗЕМНА МРЕЖА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ФИКСИРАНА МРЕЖА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГЛАСОВА ТЕЛЕФОННА И ФАКС УСЛУГА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНТИРАН ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП ЗА НУЖДИТЕ НА
„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с избор на изпълнител за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа, предоставяне на достъп до обществена фиксирана мрежа, предоставяне на гласова телефонна и факс услуга и предоставяне на гарантиран Интернет достъп, моля да ни предоставите ценова оферта за следните услуги:

  1. Месечна абонаментна такса за една SIM карта (с включени минимум 1 000 мин. изходящи разговори към всички мрежи в страната);
  2. Цена за разговори в „корпоративна група” на Възложителя извън минутите по предходната точка 1;
  3. Цена на минута разговор в роуминг в страни от ЕС;
  4. Цена на минута национален разговор към всички мрежи в страната;
  5. Цена на минута за международни разговори към фиксирани мрежи ЕС;
  6. Цена на месечен абонамент за достъп до Интернет за една SIM карта (неограничен интернет с включени мин. 3000 MB интернет на максимална скорост);
  7. Месечна абонаментна такса за предоставяне на гласова телефонна услуга, факс и достъп до интернет (с включени минимум 12 000 мин телефонна услуга общо за дванадесетте фиксирани телефонни поста към фиксирани телефонни мрежи в страната) чрез фиксирана мрежа;
  8. Цена за разговори към всички фиксирани мрежи в страната след изчерпване на минутите от абонамента;
  9. Цена на минута разговор към всички мобилни мрежи в страната.

При изготвяне на ценовата оферта, моля имайте предвид следната информация:

Предоставянето на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие включва предоставянето на 40 бр. SIM карти и възможност за допълнителна доставка, при необходимост, до 30 броя, с предоставяне на съобщителна услуга.

Предоставянето на достъп до обществена фиксирана мрежа, предоставянето на гласова телефонна и факс услуга и предоставянето на гарантиран Интернет достъп включва свързване към обществената електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна и факс услуга, заедно с определен пакет от допълнителни услуги, позволяващи реализацията на комутируеми връзки в корпоративна група от мрежата на оператора, както и осъществяване на връзки към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република България и предоставяне на гарантиран интернет достъп. Изпълнителят следва да осигури предоставянето на:

– 12 броя телефонни поста (по SIP);

– Гарантиран достъп до Интернет с гарантиран симетричен капацитет мин. 10 Mbps международен достъп и минимум 20 Mbps – мин. българско интернет пространство, без ограничение на месечния лимит;

– Факс услуга 1 брой.

Посоченият брой на телефонните постове е ориентировъчен с възможност за увеличаване и намаляване на броя в рамките на 50% на абонатите от групата по искане на Възложителя.

Очакваме Вашата оферта до 27.02.2017г.

За допълнителна информация:

Лице за контакт – Яна Василева, тел.: 0889 900 607, e-mail: y.vassileva@sofiatech.bg.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.