Архив на процедури по ЗОП

Обявяване на процедура по директно възлагане за избор на изпълнител на строително-ремонтни и монтажни работи в сграда „Иновационен Форум“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София обявява процедура по директно възлагане за избор на изпълнител на строително-ремонтни и монтажни работи в сграда „Иновационен Форум“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София
Дата на обявяване:07.07.2017 г.
„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. София обявява процедура по директно възлагане за избор на изпълнител с предмет „Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи за отстраняване на съществуващ теч от тераса на К+0,00 на Сграда „Иновационен форум“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”, съгласно количествена сметка за остойностяване на работите, представляваща Приложение № 1 към настоящата покана.
Приложена документация:
1. Покана;
2. Приложения „Образци към Покана“;
Крайна дата за подаване на документи: 17.07.2017 г., 17:30 ч.
Лице за контакт: Станислав Богданов, тел.: 0889 900630, e-mail: s.bogdanov@sofiatech.bg
Документация
Има сключен договор с изпълнител по процедурата

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.