Архив на процедури по ЗОП

Строително-ремонтни работи в сграда Иновационен Форум, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София

„София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Ангелов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител на строително-ремонтни работи в сграда Иновационен Форум, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”
Офертите, придружени с изискуемите съгласно настоящата Покана документи, се представят в офиса на „София Тех Парк“ АД, на адрес: гр. София, п.к. 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.30 ч.
Срок за подаване на оферти е до 17:30 ч. на 15.12.2017 г.
Поканата и образци на документи за участие са приложени към настоящата страница.
Лице за контакт – инж. Станислав Богданов, тел.: 0889 900630, e-mail: s.bogdanov@sofiatech.bg
Сключен е договор с изпълнител

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.