Архив на процедури по ЗОП

Избор на оператор за предоставяне на гласова телефонна и факс услуга и гарантиран интернет достъп

София Тех Парк АД отправя покана за подаване на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа, предоставяне на достъп до обществена фиксирана мрежа, предоставяне на гласова телефонна и факс услуга и предоставяне на гарантиран интернет достъп за нуждите на „София Тех Парк“ АД.
Срок за подаване на офертите: 17.30 часа на 16.03.2018 г.
Поканата е приложена към настоящата страница
За допълнителна информация:
Лице за контакт – Паола Петкова, тел.: 0889 900 620, e-mail: p.petkova@sofiatech.bg.
Процедурата е прекратена поради липса на участници

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.