Процедури извън ЗОП

Покана за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи в помещения в сграда „Инкубатор“

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от г-н Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи в помещения в сграда „Инкубатор“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе № 111”.

Срок за подаване на оферти е до 17:30 ч. на 12.07.2019г.

Документация към процедурата ТУК

Настоящата Покана е публикувана на официалната интернет страница на дружеството: www.sofiatech.bg

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.