Процедури извън ЗОП

Покана за участие в процедура с предмет: „Отдаване под наем на помещение с предназначение за „заведение за хранене с разливна”

„София Тех Парк“ АД („СТП“), ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление: гр. София, пк 1784, р-н “Младост”, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура с предмет: „Отдаване под наем на помещение с предназначение за „заведение за хранене с разливна“, с обща площ от 339,02 кв. м., находящо се в комплекс „Научно-технологичен парк” – град София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”, сграда „Инкубатор“.

Процедурата се провежда чрез предварително подаване на писмено заявление от участника или от упълномощено от него лице с приложени изискуемите документи по т.2.2. от раздел II от настоящата Покана през работни дни, в срок до: 17:30 часа на 10.09.2019 г. в офиса на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, сграда „Лаборатории“, ет. 2.

Документи към процедурата:

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.