Процедури извън ЗОП

Повторна покана за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за предоставяне на мобилни телефонни услуги и предоставяне на негаратниран интернет достъп в “Научно-технологичен парк”

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 20209976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя повторна покана за предоставяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за предоставяне на мобилни телефонни услуги и предоставяне на негаратниран интернет достъп в “Научно-технологичен парк” в гр. София, СО-райн “Младост”, бул. “Цариградско шосе” №111.

Настоящата Покана е публикувана на официалната интернет страница на Дружеството: www.sofiatech.bg

Настоящата процедура се провежда на основание т. 8 „Правила за реда и условията за приемане, разглеждане, обсъждане, оценка и класиране на оферти и за представяне на услуги на „София Тех Парк“ АД“ от Вътрешните правила и процедури на „София Тех Парк“ АД.

Повторна покана

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.