Процедури извън ЗОП

ПОКАНА за участие в процедура за избор на доставчик на платежни услуги на „София Тех Парк“ АД

„София Тех Парк“ АД с ЕИК 20209976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ No 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на доставчик на платежни услуги на „София Тех Парк“ АД, съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

Настоящата Покана е публикувана на официалната интернет страница на Дружеството: www.sofiatech.bg в подраздел „Процедури извън ЗОП“.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.