Процедури извън ЗОП

Покана за участие в процедура с предмет „Доставка, монтаж, интегриране, конфигурация и настройка на бариери и друго оборудване и интегриране на оборудване към действаща паркинг система и софтуер на „Научно-технологичен парк“

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет:„Доставка, монтаж, интегриране (включително получаване на лизенци, ако е необходимо), конфигурация и настройка набариери и другооборудване и интегриране на оборудването към действащата паркинг система и софтуер на„Научно-технологичен парк“, находящ се в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111

Документация

Покана

Приложение № 1-КС на Възложителя

Образци на документи

Приложение № 9 -Образец на договор

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.