Процедури извън ЗОП

ПОКАНА за представяне на оферта във връзка с определяне на изпълнител за доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на компютърно оборудване (три броя преносими компютри), във връзка с изпълнението на проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран по Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.“, чрез Европейски фонд за регионално развитие съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от Националния бюджет на Република България съгласно договор № РД-02-29-136/14.07.2021г.“

С настоящото отправяме към Вас покана за представяне на оферта във връзка с определяне на изпълнител за доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на компютърно оборудване (три броя преносими компютри), във връзка с изпълнението на проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран по Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.“, чрез Европейски фонд за регионално развитие съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от Националния бюджет на Република България съгласно договор № РД-02-29-136/14.07.2021г.“

Покана за представяне на оферти

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.