ARC academy

Платформа за обучения в областта на гейминга (game development), изграждането на брандове (brand building), създаването на филми (film production) и пространствения дизайн (space design).
Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Ж, сграда Лабораторен комплекс, ет. 1
Имейл:
Уебсайт: