Constant Dynamics Systems

Разработване и внедряване на патентовани технологии за възобновяема енергия: иновативни вятърни турбини, пиезоелектрически ко-генератори, ефективно реактивно задвижване.

Адрес:
София Тех Парк, п.к. 1784, Бул. Цариградско шосе 111, Б, сграда Инкубатор, ет. 2.