Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences съчетава най-голямата в света търговска мрежа за инвентаризация и снабдяване с биоматериали с лаборатории за мултиомични услуги.

Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Ж, сграда Лабораторен комплекс, ет. 1
Уебсайт: