Фондация “Клъстер Информационни Комуникационни Технологии”

Подкрепа в посока развитие на българските МСП в сектор ИКТ чрез подкрепа в предприемачеството, създаване на бизнес умения, създаване на национална система за рисково финансиране.
Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Б, сграда Инкубатор, ет. 1
Уебсайт: