Иновейшън Стартър Бокс ЕООД

Обучения по предприемачество, иновации, подпомагане процесите и структурите в стартиращи бизнеси.

Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Б, сграда Инкубатор, ет. 1