Momentum Digital Studio

Концептуална агенция за интерактивни творчески решения.

Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Ж, сграда Лабораторен комплекс, ет. 1