Playground Energy

Производство на части за детски съоръжения за игра, при които движенията на децата превръщат кинетичната енергия в светлинни и звукови сигнали.

Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Б, сграда Инкубатор, ет. 1