Space & STEAM Atlantic Cluster

Целта на Space & STEAM Atlantic Cluster е да популяризира сред младите STEAM науките, технологиите и иновациите.

Адрес:
София Тех Парк, п.к.1784, Бул. Цариградско шосе 111, Б, сграда Лабораторен комплекс, ет. 2
Уебсайт: