AWS Community Day Bulgaria 2023

7 октомври 2023

AWS Community Day Bulgaria е еднодневна техническа конференция, управлявана изцяло от потребителите. то е планирано, организирано и изнасено от лидерите на общността на потребителските AWS групи.
AWS Community Day Bulgaria има за цел да улесни и насърчи обмена на полезна информация сред потребителската общност на AWS. Презентационните материали ще бъдат представени от водещи експерти и потребители на AWS, които имат какво интересно да ни споделят.

Повече информация: https://www.aws-community-day.bg/bg

Пригответе се за богата програма от над 15 лекции, съсредоточени върху разнообразни и интересни теми като Operational Excellence, Infrastructure as Code, Serverless, Dev experience, Data and AI, Generative AI, Training and Certification, Cost Optimization and FinOps, Security and Compliance, Reliability and High availability, Compute and Network optimization, Graviton processors и други.
Имаме честта да Ви представим както успешни професионалисти от България, така и водещи лектори от АWS, които ще споделят своите знания и опит. Пригответе се за интригуваща сесия на тема Serverless & Terraform, представена от Антон Бабенко – AWS Community Hero и Terraform influencer!

  • Generative AI on AWS
  • Building Data Lake with Glue
  • FinOps on AWS
  • Scalable and Secure AI Infrastructure for Healthcare on AWS
  • Cost-efficient PCI DSS on AWS Serverless
  • AWS CodeGuru for Python
  • Chaos Engineering on AWS
  • Cloud Solutions for Space Challenges
  • Becoming an AWS Solutions Architect

Повече информация за лектори и сесии: https://www.aws-community-day.bg/bg

Билети: https://bilet.bg/bg/cart/order/aws-community-day-bulgaria-2023/4162

Тип на събитието:

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни