Българо-косовски бизнес Форум „Иновации и технологии“

6 април 2022 10:00 – 16:00

София Тех Парк и ИАНМСП организират българо-косовски бизнес Форум, в който ще участват представители на ИКТ сектора в двете балкански страни. то ще се състои на 6 април 2022 г. в иновационен Форум „Джон Атанасов“ на научно-технологичния парк. Програмата на то предвижда представяне на Косово по отношение на възможностите за развитие, бизнес и сътрудничество, като е предвиден панел и за B2B matchmaking срещи.

Регистрация за то и отделните срещи може да бъде направена на страницата на то – www.b2bconnect.bg в срок до 1 април 2022 г.

Бизнес делегацията от Република Косово ще е на посещение в България в периода 5-7 април 2022 г. и в нея ще участват представители на над 20 компании от областта на информационните технологии, представители на Министерството на иновациите, Министерството на икономиката и браншови организации. В програмата на визитата са предвидени срещи с екипа на София Тех Парк, ръководството на Софийския университет “Св. Климент Охридски“ и други държавни институции.

През последните години Република Косово развива успешна, конкурентна и благоприятна за бизнеса среда с отлична данъчна система, административни облекчения за частния сектор и други благоприятни фактори за насърчаване на икономиката на страната. В сферата на информационните и комуникационни технологии, включително аутсорсинга, Косово разполага с 1 249 регистрирани компании, като 61% от тях работят на международни пазари.

Участието в то е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес Форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес Форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Тип на събитието:

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни