Тhe New Stress Prevention: Scientific results and knowledge transfer

23 март 2023 10:00 – 13:00

Кога: 23 март, 10:00 часа

Къде: София Тех Парк, зала „Джон Атанасов“

Предварителната програма може да откриетеТУК

Ще се радваме да Ви видим на тоThe New Stress Prevention: Scientific results and knowledge transfer, посветено на ранната превенция на стреса и представянето на продукта Test My Stress – обобщен скрининг на субективни, неврокогнитивни и биологични маркери на стреса.

По време на то очаквайте:

– Да обсъдим социалния проблем с увеличаване на възрастта на активна трудова заетост и необходимостта от съхранение на когнитивните и здравни показатели на застаряващото население. Ще разгледаме възможности за подобряване на качеството на живот на работещите хора в професии, носещи добавена стойност на обществото и превенция на синдрома на професионалното прегаряне

– Да представим световните тенденции за самопомощ, които целят да мотивират потребителите към ранна превенция и търсене на специализирана навременна помощ

– Да обобщим резултатите от изследваните 100 лица и възникналите корелационни взаимовръзки между техните биологични и психични показатели

– Да разберем как успешните компании управляват стреса

Тип на събитието:

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни