Втори семинар на Лаборатория SocKETs

25 февруари 2022 14:00 – 18:00

Вторият семинар на лабораторията SocKETs предвижда тестване на иновативни идеи/дейности/инструменти, съвместно с индустрията, за да се поощри гражданското участие в новите технологии и техните приложения в електронното здравеопазване.

Семинарът ще даде възможност за препоръки; съвместното планиране или разработка на иновативен продукт. За това каним за участие граждани – студенти, младежи, възрастни, медицински специалисти, членове на пациентски организации, социолози, медийни експерти, икономисти, администратори – всеки, който има обществена позиция, знания, нужди, мнение, предложения и притеснения за състоянието и развитието на електронното здравеопазването в България. Основни теми за креативен диалог предлагаме да бъдат:

  • Недоверието в иновациите в здравеопазването
  • Дефицитът на иновационна култура в обществото
  • Продуктите и системите за дистанционен мониторинг на здравни показатели, телемедицината, здравните портали.
  • Състоянието на националната здравна система – организация, финансиране, място и роля на електронното здравеопазване.

В дискусиите по групи бихме искали да чуем:

  • Имате ли очаквания, приоритети, опасения за въвеждането на електронно здравеопазване?
  • Кои иновационни промени според Вас са обществено значими?
  • Какво е мнението Ви за въздействието на подобни иновации сред обществото?
  • Имате ли предложения за по-добра визия или за по-добри приложения?

Очакваме в дискусията да се включат и дадат своите препоръки новатори, притежатели на технологии, учени, които да представят своите разработки и приложения за ключови технологии (AI, IoT, ICT) използвани в здравеопазването.

Датата на семинара е 25 февруари (петък) 2022, времетраене 4 часа, начало 14.00 часа.

Място на семинара – София тех парк, сграда Инкубатор, зала „The Venue“.

Всеки желаещ да участва следва да се регистрира на следния линк:

https://forms.gle/uWXV73yoMnEwHuNk6

Регистрацията е отворена до 20 февруари 2022.

Семинарът ще се проведе присъствено. Достъпът ще е възможен след представяне на сертификат за ваксиниране или равностоен документ. Възможно е преминаване към онлайн или хиридно , ако обстоятелствата го наложат.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни