Форум

Иновационен форум “Джон Атанасов”

Иновационният форум “Джон Атанасов” е мултифункционално място за събития, в което се провеждат конференции, семинари, конгреси и други събития, чиято цел е да се засили диалогът между научните и бизнес общностите.
Неговата функция е да улесни формирането на екосистемата в областта на трансфера на технологии и иновациите, както и да осигури подходяща среда за обмен на идеи.

100
Събития
9000
Кв. метра
1
Зали
80000
Посетители

Събития

april, 2021

No Events

Конферентни зали

  • Две конферентни зали с капацитет от 250 места;

  • Една конферентна зала с капацитет от 400 места;

  • Една конферентна зала с капацитет от 1000 места;

  • Една конферентна зала с капацитет от 500 места.

Свържете се с екип “Събития”

X