Кариери

Мениджър развитие лаборатории

По заместване
"София Тех Парк" АД
гр. София, п.к. 1784, бул. "Цариградско шосе" № 111 Ж, ет. 2, Лабораторен комплекс
Валидна до: 2023-11-30

Кратко описание на длъжността:
Организира и води бизнеспроцеса по цялостното развитие на лабораторно-изследователските звена в Научно-технологичния парк, като идентифицира и работи с партньори и клиенти и организира стопанската дейност на лабораториите. Отговаря за оценката на нуждите на пазара, създаване на ценностни предложения и изготвяне и изпълнение на стратегически планове за пазарно развитие на всяка една от лабораториите.

Основни задължения:
– Организира бизнес дейността по идентифициране, контакт и работа с клиенти и партньори на лабораториите;
– Активно участва в дейностите по подготовка на бизнес планове и бюджети на отделните лаборатории
– Изготвя и съвместно с ръководителите на лаборатории прилага стратегии за привличане на нови индустрии и клиенти за лабораториите;
– Проактивно търси възможности за комерсиализация на нови технологии и продукти, с цел разширяване на портфолиото, и развитието на нови услуги в рамките на всяка лаборатория;
– Подпомага управлението и координирането на дейностите в рамките на лабораторния комплекс, включително управление на процесите по ценообразуване, офериране и др.;
– Инициира и организира съвместно с другите звена инициативи и събития на лабораториите с цел популяризиране на дейностите, услугите и постиженията им
– Активно работи за синергия между лабораторните звена и другите компоненти на научно-технологичния парк и предприемаческата общност;
– Участва, съгласно своите компетенции, в дейността по управление, мониторинг и отчитане на различни проекти, по които дружеството е бенефициент или партньор, включително текущо проучване на възможности за финансиране и програми за кандидатстване.

Изисквания:
– Висше образование – магистър
– Отлично владеене на английски език
– Доказан професионален опит (минимум 3 год.) в областта на бизнес развитието, маркетинг и/или продажби
– Опит в сферата на науката и иновациите ще се счита за предимство
– Способност за успешно сътрудничество в разнообразна среда
– Добри аналитични и презентационни умения
– Умения за бързо учене на нова материя и работа в динамична среда
– Високо ниво на организираност, отговорност и мотивация

Необходими документи за кандидатстване:
– Автобиография
– Мотивационно писмо
– Копие от диплома за висше образование и други допълнителни сертификати и референции доказващи опит и покриване на изискванията за настоящата позиция

„София Тех Парк“ АД предлага:
– Работа на трудов договор и конкурентно възнаграждение
– Работа в млад и амбициозен екип в динамична и бързоразвиваща се среда
– Допълнителни придобивки: допълнително здравно осигуряване, служебно паркомясто, обучения.
– Приятна работна среда в първия Научно-технологичен парк в България

––––––––––––––––––––––––-

Адрес: „София Тех Парк“ АД, гр. София, п.к. 1784, бул. Цариградско шосе № 111 Ж, ет. 2, Лабораторен комплекс
E-mail: office@sofiatech.bg
За повече информация: Преспа Георгиева, Офис мениджър, 0889 900 603
Краен срок за подаване на документи: 04.09.2023 г.
Подборът ще бъде извършен по документи и интервю.
До интервю ще бъдат допуснати само одобрените по документи кандидати.
Документите на всички кандидати са защитени по смисъла на ЗЗЛД, както и съгласно Регламент 2016/679.

Имате нужда от повече информация?

Ние сме тук за да ви помогнем.