Кариери

Специалист координация на лабораторни звена/управление на проекти

Пълен работен ден
"София Тех Парк" АД
Валидна до: 2023-11-30

Основни задължения:
– Организира координацията и изпълнението на дейностите в рамките на лабораторния комплекс, включително управление на процесите по ценообразуване, офериране, сключване на договори, протоколиране и др.;
– Участва в координирането и отчитането на дейността по управление на различни финансирания на лабораториите, включително по Националната пътна карта за научна инфраструктура
– Участва в управлението, мониторинг и отчитане на различни проекти, по които дружеството е бенефициент или партньор, включително текущо проучване на възможности за финансиране и програми за кандидатстване.
– Подпомага дейността по изработването на годишни планове, отчети и дневници за дейността на лабораториите;
– Активно работи за синергия между лабораторните звена и другите компоненти на научно-технологичния парк и предприемаческата общност;
– Подпомага дейността по идентифициране, контакт и работа с клиенти и партньори на лабораториите;
– Подпомага процеса на комерсиализация на нови технологии и продукти, като идентифицира и имплементира възможности за развитие на нови услуги в рамките на лабораториите;

Изисквания:
– Висше образование
– Владеене на английски език
– Професионален опит в областта на администрацията ще се счита за предимство
– Опит в кандидатстването, управлението и отчитането на проекти ще се счита за предимство
– Интерес към наука и иновации
– Отлична компютърна грамотност
– Отлична писмена култура и комуникация
– Умения за бързо учене на нова материя и работа в динамична среда
– Високо ниво на организираност, отговорност и мотивация

Необходими документи за кандидатстване:
– Автобиография
– Мотивационно писмо

„София Тех Парк“ АД предлага:
– Работа на трудов договор и конкурентно възнаграждение
– Работа в млад и амбициозен екип в динамична и бързоразвиваща се среда
– Социални придобивки: допълнително медицинско застраховане, безплатен паркинг, обучения.
– Приятна работна среда в първия Научно-технологичен парк в България

________________________________________________________________________________________
Ако обявата предствлява интерес, изпратете CV на E-mail: office@sofiatech.bg.
За повече информация: Преспа Георгиева, Офис мениджър, 0889 900 603
Краен срок за подаване на документи: 04.09.2023 г.
Подборът ще бъде извършен по документи и интервю.
До интервю ще бъдат допуснати само одобрените по документи кандидати.
Документите на всички кандидати са защитени по смисъла на ЗЗЛД, както и съгласно Регламент 2016/679.

Имате нужда от повече информация?

Ние сме тук за да ви помогнем.