Бизнес консултации, B2B срещи, уебинари и изложения ще подпомагат сътрудничеството на бизнеса от граничните региони на България и Гърция

07 февруари 2022

София Тех Парк в партньорство със Сдружение “Център за насърчаване на предприемачеството” и Международния гръцки университет ще организират редица събития с цел подпомагане на стартиращи предприятия, екипи и хора с идеи в граничните региони на България и Гърция. Активностите ще са част от дейностите по проект InnoWawe, финансиран по Програма за сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020” , чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Предприемачите от Благоевград, Хасково, Смолян, Кърджали от българска страна, както и тези от Солун, Серес и Ксанти ще имат възможност в следващите месеци да присъстват на мероприятия, на които ще могат да научат повече по теми, свързани с развитието на техните идеи, проекти, както и по отношение на възможностите за партньорство. Целта е да бъде подпомогнато създаването на по-иновативна и по-конкурентна трансгранична област.

Партньорите обединяват сили в проекта InnoWawe, който ще стартира с информационни сесии, чиято основна цел е да запознаят аудиторията с текущото състояние на предприемачеството в региона, както и да стимулират възможностите за развитие и подкрепа на бизнеса в трансграничния район – финансиране и разработка на иновации, обучения и сътрудничество с научни звена. Плановете на проекта са да се проведат общо 8 инфо сесии в различни градове от пограничните региони. По време на бизнес клубовете, които ще бъдат организирани в рамките на инициативата ще има възможност и за разговори в неформална среда, ще се обсъждат бизнес тенденциите, технологиите и как трансфера на технологии може да подобри услугите или продуктите, които компаниите разработват, значението на модернизацията на управлението, както и ще бъдат споделени опита и експертизата на учени и предприемачи от екосистемата на София Тех Парк и партньорите на проекта с цел да се насърчи предприемаческото и иновативно мислене на бизнеса от региона.

Проектът предвижда и дейности за новатори и учени. Как да реализираме идеите си и да печелим от тях и от къде да започнем? – на тези въпроси ще отговорят опитни експерти по време на шестте уебинари. По време на уебинарите ще се говори и за други актуални теми, свързани с намирането на възможности за финансиране на бизнеса, изготвяне на бизнес план, внедряване на иновации и модернизация, презентационни умения и привличане на инвеститори и интернационализация на бизнеса.

Проектът включва също така и специално разработен пакет мерки (консултативни сесии) за подкрепа на нови бизнеси и стартиращи предприятия.

Следва и пакет от иновативни събития и обучения, насочени към създаване на устойчиво сътрудничество между бизнеса и науката, както и развиване на специфични бизнес умения. Той включва Minimaker изложение на иновативни решения, онлайн събития насочени към екосистемата, както и “Inno and research” работилници с представители на научните звена на лабораторния комплекс на научно-технологичния парк.

Достъпа до финансии и капитал е още един от проблемите на малките и средни предприятия в пограничните райони, върху чието решаване ще работи проектът. Срещи с финансови институции, фондове за рисков капитал, както и информационни събития с цел финансиране и подкрепа на дейността на МСП, укрепване на техния капацитет и поддържане на растежа им също ще са част от дейностите.

С цел да бъде създадена предприемаческа и иновативна екосистема в изброените градове са предвидени и редица B2B срещи, които ще подобрят комуникацията между малките и среди предприятия от Гърция и България за обмен на информация и знания, и популяризиране на иновациите. Проектът ще приключи с обучения на релевантни теми за избрани предприемачи от регионите.

С това иновационната вълна на проекта ще адресира всички елементи на екосистемата по един различен и всеобхватен начин с цел да допринесе за реално подобрение на предприемаческата среда, като предостави специфични мерки за различни групи предприемачи: новатори, студенти, стартъпи и съществуващи компании.

В днешно време иновациите и внедряването на нови технологии в компаниите са съществени за успешно развитие на бизнеса. Затова следете страницата на проекта Inno Wawe за повече информация за датите на провеждане на събитията.

Проектът е финансиран по Програма за сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020” , чрез Европейски фонд за регионално развитие съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021 г. и съфинансиран от националния бюджет на Република България.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни