Ден на отворените врати по повод Световния ден на интелектуалната собственост

18 април 2022

Денят на отворените врати на интелектуалната собственост ще започне в 9:00 часа на 26 април 2022 г. в Централна патентна библиотека, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 50. Участниците ще имат възможност да се запознаят с различни иновативни експонати в областта на роботиката и автоматизацията, както ида получат експертна консултация на място по различни въпроси, свързани с интелектуалната собственост.

В рамките на събитието, Патентно ведомство на Република България в сътрудничество с Института по роботика при БАН и Професионалната асоциация по роботика и автоматизация, организира конференция на тема: „Интелектуалната собственост в Роботиката и Изкуствения интелект“.
Тя ще започне в 13:00 часа и има за цел да популяризира ролята на интелектуалната собственост в развитието на иновациите и роботиката и ще запознае бизнеса с тяхната ефективност и приложимост. На конференцията ще бъде предоставена и възможност за осъществяване на ползотворна
дискусия между научните среди, експерти на Патентно ведомство и бизнеса с цел бъдещо реализиране и популяризиране на иновативни идеи в областта на роботиката и изкуствения интелект.

П Р О Г Р А М А НА СЪБИТИЕТО

13:00-13:30 ч. – Регистрация
13:30 -14:00 ч. – Официално откриване и приветствия
14:00-14:40 ч. – Представяне на изложба от експонати, кафе пауза

Модератор: г-жа Ивета Истилиянова
заместник-председател на
МОДУЛ „НАУКА“ Патентно ведомство на Р България
14:40-15:00 ч. „Роботиката за България на утрешния ден“ – Академик Чавдар
Руменин, ръководител на Център „КВАЗАР“
15:00-15:20 ч. „3D хирургия – настоящи и бъдещи предизвикателства“ – Академик
Григор Горчев, почетен ректор на Медицински университет – Плевен
МОДУЛ „ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ“ – IP 4 PROGRESS
15:20-15:40 ч. „Интелектуалната собственост в областта на Роботиката и
Изкуствения интелект“ – проф. д-р Владя Борисова, председател на Патентно ведомство
на Република България
15:40-16:00 ч. „Изкуствения интелект – бъдеще или реалност“ – доц. д-р Мариана
Тодорова – футуролог, Институт за изследване на обществата и знанието към БАН и
ръководител на българския клон на “Милениум проджект“
МОДУЛ „БИЗНЕС“
16:00-16:20 ч. „Роботиката у нас – възможности и предизвикателства“ – Кристиян
Михайлов, член на УС на Професионална асоциация по роботика и автоматизация
16:20-16:40 ч. „Положителни практики в ТЕСИ при патентите“ – Десислав
Димитров, директор „Стратегически инвестиционни проекти“ ТЕСИ
16:40-17:00 ч. „Патенти за колаборативни роботи“ – Георги Арабаджиев,
съосновател на Giga Automata
17:00–17:30 ч. MATCH MAKING Академия за Бизнеса

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни