Екипът на София Тех Парк търси решения за справяне с кризата съвместно с общността от компании в парка

26 май 2020

Във връзка със ситуацията около разпространението на COVID -19 и променената икономическа ситуация в национален и световен мащаб, екипът на София Тех Парк проведе серия от онлайн срещи с компаниите, част от екосистемата на Научно технологичния парк. Инициативата бе част от усилията на дружеството в посока подкрепа на иновативните и технологични фирми, които развиват свои проекти на територията на парка. Отчитайки неблагоприятните финансови затруднения настъпили в резултат на пандемичната обстановка, пред които е изправено всяко едно от малките и средните предприятия и с цел да запази добрите си взаимоотношения с всички свои партньори и участници от стартъп средата, дружеството планира и мерки за финансови облекчения, както и за консултиране на членовете на екосистемата в парка с цел запазване на нивата им и постигане на гъвкаво и адаптивно на ситуацията състояние.

В хода на проведените разговори бяха детайлно обсъдени финансовите затруднения на всяка една компания, както и степента, в която те са засегнати от глобалната пандемия. Проактивният подход също така имаше за цел да информира компаниите, че ръководството търси решения в тези форсмажорни обстоятелства и полага усилия заедно и в партньорство с бизнес общността в парка да изработи модел, който да е подходящ и в подкрепа на предприемачите.

Проучването сред компаниите показа, че сравително голям процент от компаниите в парка (над 80%) са засегнати от пандемията COVID 19, а не малка част от тях споделиха, че се намират в затруднено финансово положение. Повече от половината компании част от Инкубатора на София Тех Парк са предприели мерки за ограничаване на разходите си, за оптимизиране на работата си и търсене на нови възможности за запазване на нивата на развитието си.

Според анализа от проведените онлайн срещи, бяха диференцирани особености на общото финансово състояние на бизнеса в зависимост от предмета на дейност. Компаниите с производство споделиха информация за намален обем от поръчки или тотално замразена производствена база. Причината за това са спрени доставки или забавени такива за период по-дълъг от един месец, което забавя целия им производствен процес, обясниха още компаниите. Сред IT компаниите се забелязва частично увеличаване на обема от работа, както и по отношение на участието в различни проекти именно във връзка с предотвратяване на разпространението на COVID-19. Голяма част от компаниите, участващи в проучването, декларираха че в следващите 6 месеца очакват спад на приходите си.

Въпреки логистичните трудности и намаляването на клиентите и продукцията или услугите, които предлагат, компаниите все пак заявяват, че се опитват да се адаптират към ситуацията и бизнес климата като се фокусират върху нови сегменти, нови продукти, развойна дейност, дигитализация на бизнеса, предприемат действия по промяна в стратегията за продажби, както и по отношение на маркетинговите им стратегии, които включват редица мерки, в това число и прилагане на отстъпки и други схеми за запазване на клиентите и привличане на нови.

Екипът на София Тех Парк увери представителите на бизнеса, че се обмислят мерки, които да откликнат на проблемите на компаниите, съобразени с потенциала на дружеството и ангажиментите, които има по отношение на запазване на функционалността на екосистемата и нивото на предоставяните услуги. При прилагането на тези мерки ще бъде следван индивидуалният подход, който ще гарантира максимална адекватност спрямо общото състояние на фирмите, както и на степента на засягането им, породено от пандемичната обстановка.

Повече актуална информация по отношение на мерките в подкрепа на бизнес общността на територията на “София Тех Парк” АД ще можете да намерите в нашия информационен Бюлетин, както и на фейсбук страница ни, където ще публикуваме новини от екосистемата за възможности и програми за кандидатстване за подпомагане на бизнеса от страна на различни национални и европейски фондове и програми.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни